ગજબ કહેવાય / કમાલનો રિક્ષા ડ્રાઈવર! જનરલ નોલેજના પ્રશ્નોનો જવાબ આપો તો નથી લેતો ભાડું, પરંતુ જો ખોટા પડ્યા તો...

e rickshaw driver asks gk questions to ride if given the right answer fare will not have to be paid know more

ઈ-રિક્ષા ડ્રાઈવર દ્વારા પુછવામાં આવેલા સવાલોના સાચા જવાબ આપ્યા તો ભાડુ નથી આપવું પડતું. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ