દ્વારકા / પહેલા જ વરસાદમાં ખૂલી તંત્રની પોલ, નવા જ રોડમાં તિરાડો પડી ગઈ, પબ્લિક ભડકી

dwarka first rains opened the pole of system peoples are trouble

દર ચોમાસાએ રાજ્ય (Gujarat) ના કેટલાંક વિસ્તારોમાં પ્રથમ વરસાદમાં જ તંત્રની પોલ ખુલી જતી હોય છે. ત્યારે આ વર્ષે ફરી તંત્રની વધુ એક બેદરકારી સામે આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ