વિરોધ / તંત્ર ઉંઘે છે? દ્વારકાના આ ગામમાં ખેડૂતોના ખેતરોમાં નોટિસ કે વળતર વિના વીજ પોલ ઉભા કરી દેવાયા

Dwarka farmer protest for vij pol

કુરંગા ભાટવડિયા ગામના ખેડૂતોના ખેતરોમાં નોટિસ કે વળતર વિના ખેતરોમાં વીજ પોલ ઉભા કરી દેવાતા વિવાદ સર્જાયો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ