દશેરા ઉજવણી / ગુજરાતમાં ફાફડા-જલેબી માટે લાઇન, કરોડોના વેચાણનો અંદાજ

Dussehra Festival Gujarat Fafda jalebi

દશેરાનો તહેવાર હોવાના કારણે રાજ્યભરમાં જલેબી ફાફડાનો ધૂમવેચાણ થાય છે. અમદાવાદમાં અંદાજે 7 કરોડના ફાફડા જલેબીનું વેચાણ જોવા મળે તેવી શક્યતા છે, જ્યારે વડોદરામાં ફાફડા-જલેબી અને સેવઉસળની દુકાન પર ભારે ભીડ જોવા મળે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ