દુષ્કર્મ / તું મારી છે અને મારી જ રહેવી જોઈએ: ભાણી સાથે જ અનેકવાર કર્યો બળાત્કાર,લગ્ન નક્કી થતાં....

 dushkarma case in ahmedabad over a love affair

અમદાવાદની ગોમતીપુર પોલીસે એક શખ્સની ધરપકડ કરી છે .આ શખ્સે પહેલા એક મહિલાને ધર્મની બહેન બનાવી બાદમાં આ હેવાન શખ્સે અનેક વખત દુષ્કર્મ આચાર્યુ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ