પ્રશ્નોત્તરી / ચાલુ સત્રમાં સાંસદોને થઈ મરઘાંની ચિંતા, પૂછ્યા સવાલ તો સરકારે આપ્યા આવા જવાબ

during-parliament-session-many-parliamentarians-asked-questions-about-avian-influenza-or-bird-flu

સંસદ સત્ર દરમિયાન વિવિધ વિષયોથી સંબંધિત પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. સંસદના ચાલુ સત્રમાં પણ આ કાર્યવાહી ચાલુ રહી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ