ગુડ ન્યૂઝ / ગુજરાતમાં જે ટ્રેનની માંગ લાંબા સમયથી હતી તે રૂટ પર કરાઈ શરૂ, કાલથી બુકિંગ

duranto express announced in gujarat and mahuva amreli veraval special train

ગુજરાતમાં અમદાવાદ-પૂણે દૂરન્તો એક્સપ્રેસ તથા અન્ય ઘણી બધી સ્પેશ્યલ ટ્રેનોની ભેટ આપવામાં આવી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ