આરોગ્ય / VIDEO: સુરતની ખાનગી હોસ્પિટલોમાં આ અસુવિધાના કારણે દર્દીઓને સ્ટ્રેચર પર હેલ્થ સેન્ટર જવું પડે છે

 Due to this inconvenience in private hospitals in Surat, patients have face to trouble

ખાનગી હોસ્પિટલમાં ફિંગરપ્રિન્ટ મશિનના ખામીના કારણે દર્દીઓને સ્ટ્રેચર પર હેલ્થ સેન્ટર સુધી લઈને જવું પડે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ