આજીજી / 'હું માદી પડી ગઈ છું, પરિવાર ભૂખથી કણસી રહ્યો છે ' વાવાઝોડાએ ધોરાજીમાં ગરીબ વૃદ્ધાનું ઝુંપડુ ઉડાવ્યું, મદદની આશ

Due to the storm, the weather has changed in some parts of the state.

ગીર સોમનાથમાં ભારે પવન અને વરસાદથી કોડીનાર-દેવડી રોડ પર અનેક વૃક્ષો ધરાશાઈ થયા છે, વૃક્ષ ધરાશાઈ થતા વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હતો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ