વીજ સં'કટ' / વીજ કટોકટીઃ 8 કલાક ના બદલે 2 કલાક જ વીજળી મળતા આ વિસ્તારના ખેડૂતો ગુસ્સે ભરાયા

due to power cut in Gujarat Saurashtra and North Gujarat farmers were furious

મહેસાણામાં વીજ કટોકટીની પરિસ્થિતિ ઉભી થતા ખેડૂતોએ આજે ઊંઝા ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની કચેરીએ હંગામો મચાવી વિરોધ વ્યક્ત કર્યો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ