ચિંતાજનક / ઉદ્યોગોના કારણે ગુજરાત સરકાર બની દેવાદાર, રૂા. 48,042 કરોડના બાકી વેરા નથી ચૂકવ્યા

Due to industries, Gujarat government became a debtor, Rs. 48,042 crore tax arrears have not been paid

ઉદ્યોગોના કારણે ગુજરાત સરકાર  દેવાદાર બની છે. કેગના ઓડિટ રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ