મુંબઈનો શૉકિંગ કેસ / બોયફ્રેન્ડ્સના કારણે સગી માનું કાસળ કાઢી નાંખ્યું: લાશના ટુકડા કરી રાખ્યા, 200 પરફ્યુમની બોટલ વાપરી!

Due to boyfriends, the lock was thrown out

મુંબઈમાં 24 વર્ષની રિમ્પલે તેની માતાને મોતને ઘાટ ઉતારી દેતા અરેરાટી મચી જવા પામી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ