દુષ્કાળના ડાકલા / ગુજરાતમાં 46% વરસાદી ઘટને લીધે અનેક ડેમ તળિયાઝાટક, જુઓ કયા તાલુકામાં વરસાદી અછતના એંધાણ

Due to 46% rainfall deficit in Gujarat, many dams are bottomless and there is lack of rainfall in many talukas

ગત વર્ષે 11 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં 58 ટકા વરસાદ થયો હતો, સરખામણીએ આ વર્ષ 22 ટકા ઓછો વરસાદ થયો છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ