વિશ્વ / UAEનાં એક શહેરનું નામ 'હિંદી સિટી' કરાશે, શેખ મહોમ્મદ રાશિદે કર્યું એલાન

DUBAI SHEIKH MAHHOMED RASHID WILL CHANGE CITY'S NAME TO HINDI CITY

UAEનાં શાસક શેખ મહોમ્મદ બિન રાશિદ અલ મકતૂમેએ આદેશ આપ્યો છે કે UAEનાં એક શહેરનું નામ બદલીને 'હિંદી સિટી' કરી દેવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ