અહેવાલ / જબરૂ હો... ગુજરાતમાં દારૂબંધી છતાં દારૂ પીને અકસ્માતમાં મોત થનારની સંખ્યા 1000 ટકા વધી

drunk and drive accidental death in Gujarat NCRB

ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે. પણ ડ્રંક એન્ડ ડ્રાઈવના કેસનો આંકડો તો કંઈક બીજી જ કહાની કહી રહ્યો છે. 2017માં 10 જણાના મોતનો આંકડો 2018માં 122 સુધી પહોંચી ગયો છે. આ સરકારી આંકડા ગુજરાતમાં દારૂબંધીની પોલ ખોલી નાંખનારા છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ