ફાયદાની વાત / ખેડૂતો માટે ગુજરાત સરકારની યોજના : ફ્રીમાં મળશે ખેતીમાં કામમાં આવતા સાધનો, આ રીતે કરો રજીસ્ટ્રેશન

drums and two plastic baskets scheme for gujarats farmer know about scheme

ગુજરાતના ખેડૂતોને મફતમાં ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટીક બાસ્કેટને 100 ટકા ફ્રી ઓફ કોસ્ટ સાથે આપવામાં આવશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ