હેલ્થ / પ્રથમ વખત અમેરિકામાં ડ્રોનથી 5 કિલોમીટર દૂર હોસ્પિટલમાં કિડની મોકલાઈ

drone carrying a donated kidney landed at the University of Maryland Medical Center for a transplant

અમેરિકાના બાલ્ટીમોરથી મેરિલેન્ડની હોસ્પિટલમાં ડ્રોન દ્વારા કિડની મોકલવામાં સફળતા મળી છે. ડ્રોને પાંચ કિલોમીટરના અંતરે ૧૦ મિનિટમાં કિડની પહોંચાડી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ