કોરોના / ફરજિયાત માસ્કની હાલ જરૂર નથી, દેશમાં થશે મોકડ્રીલ, કોરોના પર સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયની બેઠકમાં લેવાયા આ નિર્ણયો

Dr.Mansukh Mandaviya online meeting with state and uts health ministers to discuss about covid19 cases in India

કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી ડો.મનસુખ માંડવિયાએ આજે રાજ્યોનાં સ્વાસ્થ્ય મંત્રીઓ સાથે કોરોનાને લઈને ઓનલાઈન બેઠક કરી. દેશમાં હાલમાં માસ્કને ફરજિયાત નથી કરવામાં આવ્યું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ