કામની વાત / આ 1 ભૂલના કારણે નથી બનતું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ, આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો

Driving License of 31 percent people is not made by just one mistake keep in mind during the test

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ બનાવતી વખતે આપણે RTOમાં વાહન ચલાવીને બતાવવું પડે છે. જોકે, ઘણી વખત કેટલીક ભૂલોને કારણે લાઈસન્સ બનતું નથી. ચાલો તમને જણાવીએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ