ફેરફાર / કેન્દ્ર સરકાર લાગૂ કરવા જઈ રહી છે આ નવા નિયમ, હવેથી ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ લેવા માટે કરવી પડશે વધારે મહેનત

driving license now you would have to work hard to get a  driving license new rules would implement soon

કેન્દ્ર સરકાર લોકોને રોડ સેફ્ટીને માટે જાગરુક કરવા માટે નવા નિયમો લાવી રહી છે. ટ્રાફિક રૂલ્સ તોડવા માટે સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ કોર્સ કરાવાશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ