સમસ્યા / ભર ઉનાળે પાણીનાં વલખાં! સૌરાષ્ટ્રમાં આ ગામનાં લોકોને પાણી ભરવા કરે છે કિલોમીટરોની રઝળપાટ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ