વિદેશી વિરપ્પન / મુન્દ્રામાં હવે ડ્રગ્સ બાદ ઝડપાયું 11 ટન 'રક્તચંદન', આ દેશમાં જવાનું હતું કન્ટેનર

DRI speeds up blood sandalwood from Mundra port

કચ્છના મુંદ્રા પોર્ટ પરથી DRIએ મલેશિયા લઇ જવાતો રક્તચંદનનો જથ્થો ઝડપાયો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ