ગીર સોમનાથ / ર્ડા.અતુલ ચગ આપઘાતઃ સામ સામે આવ્યા રાજેશ ચૂડાસમા અને મૃતકના વકીલ, કોણ શું બોલ્યું?

dr.Atul Chag suicide: Rajesh Chudasama and the lawyer of the deceased came in front, who said what?

ગીર સોમનાથમાં ર્ડા.અતુલ ચગના આપઘાત મામલે ભાજનાં સાંસદે નિવેદન આપ્યું હતું. જેની સામે વકીલ ચિરાગ કક્કડે પ્રહાર કરતા કહ્યું કે સાંસદ પોલીસને કેમ નથી કહેતા કે ફરિયાદ નોંધો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ