આણંદ / ડૉ. આર.એસ. સોઢી બન્યા ઇન્ડિયન ડેરી એસોસિએશનના પ્રમુખ, ભારતમાં ડેરી ઉદ્યોગની છે સર્વોચ્ચ સંસ્થા

Dr. RS Sodhi became the president of the Indian Dairy Association, the apex body of the dairy industry in India

અમૂલ ડેરી ફેડરેશનના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ડૉ. આર એસ સોઢી ઇન્ડિયન ડેરી એસોસિએશનના પ્રમુખ પદે ચૂંટાઇ આવ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ