રાજકારણ / ઉત્તર ગુજરાતમાં ચૌધરી સમાજમાં રાજકારણ ચરમસીમાએ, દૂધસાગર ડેરીના શાસક-પૂર્વ શાસક પક્ષનું શક્તિ પ્રદર્શન

doodh sagar dairy vipul Chaudhry sakartula today

દૂધસાગર ડેરીના ચેરમેન અને પૂર્વ શાસક પક્ષ વચ્ચે ગરમાયુ રાજકારણ, ઉત્તર ગુજરાતનો ચૌધરી સમાજ બે ભાગમાં વહેંચાયો

Loading...