તમારા કામનું / PAN કાર્ડ ચોરાઇ જાય કે ખોવાઈ જાય તો ચિંતા ન કરતાં, ફટાફટ કરી લો આ કામ

Don't worry if the PAN card gets stolen or lost, do this quickly

આજે અમે તમને જણાવશું કે જો તમારું પાન કાર્ડ ચોરાઈ જાય કે ખોવાઈ જાય તો તમે ડુપ્લિકેટ પાન કાર્ડ કેવી રીતે મેળવી શકો છો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ