ન્યાયિક / 'આવું નહોતું કહેવુ જોઈતું', કાયદા મંત્રી કિરણ રિજ્જુની કોમેન્ટ પર ભડકી સુપ્રીમ, જાણો નવો વિવાદ

સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી કિરણ રિજ્જુની કોલેજિયમ સિસ્ટમ પરની કોમેન્ટને સ્વીકારવાનો ઈન્કાર કર્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ