જરૂરી વાત / વારંવાર પેશાબ જવું પડે તો ન કરતા ઈગ્નોર, હોઈ શકે છે આ ગંભીર બિમારીઓના સંકેત, આ કારણો પણ છે જવાબદાર

dont Ignore if you have to urinate frequently this may be a sign of serious diseases these reasons are also responsible

સામાન્ય રીતે એક વ્યક્તિ દિવસભરમાં 8થી 10 વખત પેશાબ કરે છે. પરંતુ તમને તેનાથી વધારે વખત પેશાબ કરવા જવું પડે છે તો તેના પાછળ ઘણા કારણો હોઈ શકે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ