સાવધાન / રક્ષાબંધન પર ભૂલથી પણ બહેનને ન આપતા આવી ભેટ નહીતર જીવનભર ભોગવશે પીડા

Don't gift these things to your sister on rakshabandhan

રક્ષાબંધનનો તહેવાર આવે એટલે બહેનો તૈયારીમાં લાગી જાય છે જ્યારે ભાઇઓ બહેનને શું ભેટ આપવી તેની તૈયારીમાં લાગી જાય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ