કાળજી / H3N2 વાયરસથી ડરો નહીં આવી સાવચેતી રાખો, રાજકોટ AIIMSના ડિરેક્ટરે આપ્યા અગત્યના સૂચનો, નહીં પડે તકલીફ

Don't be afraid of H3N2 virus, take these precautions, the director of Rajkot AIIMS gave important suggestions, you won't...

H3N2 વાઇરસે હાલ લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. ત્યારે આ વાઇરસને લઇ એઇમ્સના ડિરેક્ટરે કહ્યું છે કે, કોરોના દરમિયાન જે સાવચેતી રાખી હતી તે મુજબ જ આ વાઇરસ માં પણ સાવચેતી જરૂરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ