હેલ્થ ટિપ્સ / શું તમને પણ કુંભકર્ણની જેમ ઊંઘવાની આદત છે તો ચેતી જજો, વધુ પડતી ઊંઘથી શરીરને થાય છે આવા નુકસાન

Do you also have the habit of sleeping like Kumbhakarna, then be careful, too much sleep causes such damage to the body.

પણે સૌ કોઈ જાણીએ જ છીએ કે ઓછી ઊંઘ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક નીવડે છે એવીજ રીતે વધુ પડતી ઊંઘ પણ ઘાતક નીવડે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ