ના હોય / ટેલિગ્રામ યુઝ કરવા માટે હવે પૈસા ભરવા પડશે? CEO એ કર્યુ આ મોટુ એલાન

Do users have to pay to use Telegram now?

ઇન્સટન્ટ મેસેજીંગ ઍપ ટેલિગ્રામ વિશે કદાચ જ કોઇ વ્યક્તિ હશે જે નહીં જાણતું હોય. વૉટ્સઍપની જેમ ટેલિગ્રામ પણ મેસેજીંગ માટે પોપ્યુલર એપ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ