તમારા કામનું / મોબાઈલ ખોવાઈ જાય તો સૌથી પહેલા કરો આ કામ, નહીં તો બેન્ક અકાઉન્ટ થઈ શકે છે સાફ

 do these things if your phone gets stole

જો મોબાઈલ ખોવાઈ જાય કે ચોરી થઇ જાય તો જરૂરથી કરી લો આ કામ, જેથી તમારી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિટેલ્સ ખોટા હાથોમાં ન આવે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ