ચિંતા હળવી / કોરોનાકાળમાં બાળકોને શાળા મોકલતા વાલીઓએ ચિંતા કરવાની જરૂર? જાણો એઇમ્સના ડાયરેક્ટરનો જવાબ

Do parents need to worry about sending their children to school during the Coronation Age? Find out the answer from the...

દેશના કેટલાય રાજ્યોમાં શાળાઓ ખુલી રહી છે ત્યારે,વાલીઓની બાળકો અંગેની ચિંતાનું એમ્સના ડિરેકટર ડો.ગુલેરીયાએ નિરાકરણ આપ્યું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ