ના હોય! / રૂમ હિટરનો ઉપયોગ કરતા હોવ તો આજે જ બંધ કરી દેજો નહીંતર થશે એવું નુકસાન કે ધ્રુજી ઉઠશો

Do not use room heater

રૂમ હિટર શિયાળામાં ખુબ કામની વસ્તુ છે પરંતુ તેના નુકસાન જાણી લેવા ખુબ જરૂરી છે. તેના લીધે ઓક્સિજનની ઉણપ પણ ઉભી થઇ શકે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ