સાવધાન / જ્યાં ત્યાં મૂકીને ન કરવું જોઈએ તિરંગાનું અપમાન, જાણો ઘરે ફરકાવેલ તિરંગાનું શું કરવું

Do not throw the Indian Flag here and there, or else you may have to go to jail

ભારત સરકારે રાષ્ટ્રધ્વજને લઈને ઘણાં નિયમો બનાવ્યા છે જેનું ઉલ્લંઘન કરવાથી તમને સજા પણ મળી શકે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ