સાવધાન / Googleમાં ભૂલથી પણ ન કરતા આ સર્ચ નહીંતર તમારા ખાતામાંથી રૂપિયા ઉપડી જશે

do not search such things on Google

કોઇ પણ પ્રશ્નનો જવાબ ન મળે એટલે ગૂગલ પર સર્ચ કરી લે ને! આવી લાઇન સાંભળવા મળે છે. ત્યારે ધ્યાન રાખો કે આ વસ્તુઓ ક્યારેય ગૂગલ પર સર્ચ ન કરતા. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ