સાવધાન / વાત કરતાં સમયે કૉલ મર્જ ન કરશો, ખાલી થઈ શકે છે બૅન્ક અકાઉન્ટ: સરકારે આપ્યું અલર્ટ

Do not merge calls while talking, bank account may be empty

અજાણી વ્યક્તિ સાથે ફોન પર વાતચીત દરમિયાન કોલ મર્જ કરવાનું ટાળો, કેન્દ્ગીય ગૃહમંત્રાલયે જાહેર કરી ચેતાવણી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ