સંબોધન / જે લોકો મિલકત બનાવે છે તે દેશની મૂડી જ છે, શંકાની નજરે ન જૂઓ : PM મોદી

do not look at those who create wealth with suspicion they are the capital of the country

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે કહ્યું કે સંપત્તિનું સર્જન કરનારને શંકાની નજરે ન જોવું જોઇએ, તે દેશની મૂડી છે. તેમનું સન્માન થવું જોઇએ. લાલ કિલ્લાથી 73મા સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહને સંબોધન કરતા કહ્યું કે સંપત્તિ સર્જન સૌથી મોટી દેશ સેવા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ