હેલ્થ / શિયાળામાં હંમેશા ઠંડા જ રહે છે તમારા હાથ-પગ? લક્ષણોની ન કરો અવગણના, આ ગંભીર બીમારીઓના છે સંકેત

do not ignore if your hands and feet cold in winter it can be sign of major diseases health tips

શિયાળામાં સ્વેટર, જેકેટ, સાલ ઓઢ્યા બાદ પણ હાથ-પગ ઠંડા રહેતા હોય તો ગંભીર બીમારીઓ હોઈ શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ