ધ્યાન રાખજો / શનિવારે ભૂલથી પણ ન કરતા આ કામ નહીતર થઇ જશે મોટુ નુકસાન, જીવનભર નહી સુધારી શકો

Do not do these things on Saturday

કર્મો અનુસાર ફળ આપનારા શનિદેવને સમર્પિત શનિવારે ખોટુ કામ કરવાથી જીવનમાં મુસિબતોનો પહાડ ટૂટી પડે છે. માટે કેટલાક કામ શનિવારના દિવસે ન કરવા જોઇએ. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ