તમારા કામનું / Credit cardનો કરો છો ઉપયોગ તો ભૂલથી પણ ન કરતા આ 3 કામો, નહીં તો લેવાના દેવા થઈ જશે

do not do cash transactions and minimum amount payment if using credit cards know more

Credit cardમાંથી કેશ ઉપાડવાની સુવિધાઓ પણ આપવામાં આવે છે. જોકે આવી ભુલ ક્યારેય ન કરતા. જાણો કેમ 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ