મોટા સમાચાર / ભારતમાં બાળકોને પણ અપાઈ શકે છે DNA રસી, પરંતુ આ પહેલા વયસ્કો પર તેને તપાસવામાં આવશે

dna vaccine can also be given to children in india but the government will see the effect on the elders first

પહેલા જાયકોવ-ડી રસીની વયસ્કો પર અસર તપાસમાં આવશે. એ બાદ તેને બાળકોને આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ