કોમેન્ટ / ચૂંટણી પ્રચારમાં ભાન ભૂલેલા નેતાએ મહિલાઓ અંગે એવું નિવેદન આપી દીધું કે બરાબરના ફસાયા

dmk-leader-controversial-statament-says-milk-from-foreign-cows-making-women-fat

કોઇમ્બતુરમાં એક ચૂંટણી રેલી દરમિયાન વિવાદિત નિવેદન આપીને DMK નેતા ખૂબ જ ખરાબ રીતે ફંસાઈ ગયા લાગે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ