કામની વાત / હવે ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સના ફક્ત આ કામ માટે જ જવું પડશે RTO, જાણો નિયમ

 dl news now if you come to rto only for driving license renewal duplicate address change and rc

ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ માટે ઓનલાઈન સિસ્ટમ બાદ ફક્ત ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ અને ફિટનેસ માટે જ લોકોએ આરટીઓ ઓફિસ આવવાનું રહેશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ