તમારા કામનું / દિવાળીમાં ફટાકડા ફોડતા દાઝી જવાય તો તરત કરો આટલું કામ, આ ઘરગથ્થુ ઉપાય આપશે રાહત

diwali 2022 home remedies for firecracker burns

દિવાળી પર ફટાકડા ફોડવાનો ઉત્સાહ અલગ જ હોય છે અને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે તે ખતરનાક પણ હોઈ શકે છે. ક્યારેક આપણે ફટાકડા ફોડવાથી દાઝી જઈએ છીએ અથવા ઈજાગ્રસ્ત પહોંચે છે. એવામાં આ ઘરગથ્થુ ઉપાય તમારા ખૂબ કામ આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ