ફાયદો / બરોડા ડેરીમાં વિવાદનો ઊભરો સી.આર.પાટીલની મધ્યસ્થથી ઠરીને ઠીકરું, છેવટે પશુપાલકો ફાવ્યા

 Dispute in Baroda Dairy settled after mediation by CR Patil

સી. આર. પાટીલની મધ્યસ્થતા બાદ માગ સ્વીકારવામાં આવી, પશુપાલકોને ભાવફેરની વધુ રકમ અપાશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ