ખુલાસો / મહંત નરેન્દ્ર ગિરીના સંદિગ્ધ મોત મામલે નવો ફણગો, મોટો ખેલ પાડવાની તૈયારીમાં હતો શિષ્ય

Disciple was preparing to play a new game in the case of the suspicious death of Mahant Narendra Giri

13 જૂન, 2020 ના રોજ આનંદ ગીરી તેના સાથીઓ સાથે નોઈડાના સેક્ટર 82 સ્થિત બ્રહ્મચારી કુટી આશ્રમ પહોંચ્યા. આશ્રમ કબજે કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ, તેમાં તે નિષ્ફળ ગયો હતો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ