આર્થિક મંદી / ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શનમાં 17.3 ટકાની તુલનામાં માત્ર 5 ટકાનો વધારો

direct tax collections now a crawl, shrink govt s space to cut gst

દેશમાં આર્થિક મંદીની અસર હવે સરકારની આવક પર પણ જોવા મળી રહી છે. વર્ષ 2019-20ના પહેલા સાડા પાંચ મહીનામાં નેટ ડાયરેક્ટ કલેક્શનમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં નેટ ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શન માત્ર 4.4 લાખ કરોડ રહ્યો. આ વધારો માત્ર 5 ટકા જ રહ્યો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ