વાહ કરદાતાઓ / ખોબલેને ખોબલે આપ્યા... દેશમાં ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શને ઈતિહાસ રચ્યો, આટલા લાખ કરોડની આવકથી સરકારી તજોરી છલકાઈ

Direct tax collection in the country created history the government coffers overflowed with the income

દેશના કરદાતાઓએ આ વર્ષે સરકારની જોલીમાં ખોબલેને ખોબલે ટેક્સ પેટે રૂપિયા નાખતા ડાયરેક્ટ ટેક્સ કલેક્શનએ ઇતિહાસ રચી દીધો છે અને સરકારને કોર્પોરેટ અને પર્સનલ એમ બન્ને રીતે આવતી વેરાની વસુલાતના આંકડાઓમાં ઉછાળો આવ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ